REGULAMIN SKLEPU

1. Zakres ważności regulaminu.

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno firmę Mosco Krystian Wasylów jak i jej klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna i jej zapisanie.

  • Przedstawienie asortymentu w naszym sklepie jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie Kodeksu Cywilnego
  • Klikając na produkt bądź jego nazwę Klient przechodzi do strony ze szczegółowym opisem produktu, na której dostępne są różne opcje, np. rozmiarów lub smaków.
  • Wybór następuje poprzez podanie żądanej liczby produktów i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  • Po wybraniu wszystkich żądanych produktów, Klient przechodzi do podglądu zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Do kasy/Twój koszyk”. W podglądzie tym widoczne są wszystkie wybrane produkty. Następnie należy kliknąć na przycisk „do zamówienia/kasy”.
  • W kolejnym kroku klienci zarejestrowani podają swój login oraz hasło. Pozostali klienci mogą dokonać rejestracji lub dokonać zakupu bez konieczności rejestracji.
  • Po kliknięciu na przycisk „Dalej” klient przechodzi do ostatniego kroku zamówienia, jakim jest podgląd. Tutaj znajduje się zestawienie wszystkich zamówionych produktów, podane są ceny (z VAT) oraz szczegóły dotyczące dostawy i jej ewentualnych kosztów.
  • Aby sfinalizować zamówienie, należy zgodzić się z regulaminem (po jego uprzednim przeczytaniu), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
  • Klient zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w ostatnim kroku przycisku „Wyślij zamówienie”.

Wraz z wysłaniem zamówienia przez klienta umowa kupna nie dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż firma Mosco Krystian Wasylów otrzymała zamówienie (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie kupującego, iż zamówienie dotarło do Mosco Krystian Wasylów.

Zawarcie umowy kupna z Mosco Krystian Wasylów następuje w momencie, gdy Mosco Krystian Wasylów przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych Mosco Krystian Wasylów w celu realizacji zamówienia. Może ona zostać udostępniona klientowi – oprócz potwierdzenia wysyłki drogą elektroniczną na pisemną prośbę klienta.

Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych. Oferty Mosco Krystian Wasylów kierowane są do osób pełnoletnich. Mosco Krystian Wasylów zastrzega sobie prawo anulowania zamówień – również bez podania powodu.

3. Prawo zwrotu towaru

Klient może odstąpić od umowy kupna – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od jej zawarcia, informując o swojej decyzji w formie pisemnej np. listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej albo – w przypadku, gdy zamówiony towar został dostarczony przed upływem tego terminu – również poprzez odesłanie dostarczonego towaru. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do: Mosco Krystian Wasylów, ul. Poli Gojawiczyńskiej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, E-mail: sklep@mosco.pl

Zanim nadają Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym serwisem klienta tel. (+48) 622 250 63 87

Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta; towary napoczęte, towary z uszkodzonym opakowaniem nie podlegają zwrotowi. Warunkiem zwrotu towaru jest pisemne powiadomienie firmy Mosco Krystian Wasylów o rezygnacji z towaru. Klient odsyła zamówiony towar na adres Mosco Krystian Wasylów na koszt własny.

4. Procedura odbioru towaru i ewentualne reklamacje

Przesyłki przygotowujemy do wysyłki tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu. Kurier odpowiada za towar do chwili podpisania przez Państwa dokumentów przewozowych. Podpisanie listu przewozowego, równoznaczne jest z oświadczeniem o treści: „Potwierdzam odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i zgodnym z zamówieniem”, tak więc przed złożeniem podpisu prosimy o dokonanie oględzin, czy opakowanie nie zostało uszkodzone, oraz o przeliczenie towaru. W przypadku uszkodzenia lub ewentualnych braków, niezbędnym dokumentem do roszczeń reklamacyjnych jest protokół szkody. Kurierzy mają obowiązek posiadania formularza. Kurier nie ma prawa odmówić Państwu tej możliwości z jakiejkolwiek przyczyny. Proszę pamiętać że podpisanie przez kuriera protokołu jest podstawą do roszczenia praw reklamacyjnych. Oryginał protokołu zabiera kurier.

5. Koszty przesyłki zwrotnej.

Jeśli klient korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy kupna, jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki zwrotnej, ale nie dotyczy to sytuacji, gdy dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu

6. Gwarancja i odpowiedzialność.

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie – po spełnieniu prawnie określonych wymagań – wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez nas w formie pisemnej. Termin przedawnienia w odniesieniu do ustawowych gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania towaru kupującemu. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do: sklep@mosco.pl i postępować zgodnie z procedurą odbioru i reklamacji (pkt 4. regulaminu).

7. Ceny i koszty przesyłki.

Obowiązują ceny, które są aktualne w naszym sklepie w chwili zamówienia towaru. Okres trwania naszych ograniczonych czasowo promocji jest podany w sklepie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Na terenie Polski koszty przesyłki wynoszą 16,80zł przy dokonaniu przelewu lub płatności elektronicznej. Przy zakupach o wartości powyżej 200zł, koszt wysyłki wynosi 0zł.

Może się zdarzyć, że nie wszystkie artykuły jednego zamówienia zostaną wysłane w jednej paczce. Koszty przesyłki naliczane są wtedy tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeżeli zamówienie będzie realizowane w kilku przesyłkach.

W przypadku gdy nie możemy dostarczyć zamówionego towaru niezwłocznie powiadomimy Państwa o tym fakcie.

Mosco Krystian Wasylów dostarczy zamówiony towar na podany przez klienta adres.

Dostawa towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych od momentu odnotowania przez nas opłaty za zamówienie (przy płatności przelewem) lub do 7 dni od zarejestrowania zamówienia w sklepie (odbiór za pobraniem, płatność elektroniczna).

Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny w magazynie i umowa kupna nie dojdzie do skutku, zastrzegamy sobie prawo do wysłania Państwu pozostałych artykułów z zamówienia.

W razie opóźnień dostawy poinformujemy Państwa niezwłocznie o tym fakcie. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

8. Zastrzeżenie własności.

Towar pozostaje własnością Mosco Krystian Wasylów aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

9. Metody płatności, termin płatności, zwłoka.

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew bankowy, płatność elektroniczna w systemie PayU.

W określonych przypadkach Mosco Krystian Wasylów zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.
Bank: Credit Agricole Bank Polska SA O. we Wrocławiu
Rachunek :48194010763135791700000000
SWIFT: AGRIPLPR
Odbiorca: Mosco Krystian Wasylów
Adres odbiorcy: ul. Poli Gojawiczyńskiej 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

Jeżeli doszłoby do zwłoki w uregulowaniu płatności, zastrzegamy sobie prawo do wliczenia kosztów upomnienia i odsetek ustawowych, wszystkie zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni będą usuwane z sytemu.

10. Ochrona danych osobowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

11. Oferent sklepu.

Dane firmy: Mosco Krystian Wasylów
ul. Poli Gojawiczyńskiej 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622 25 06 387
Regon: 300533230

12. Obsługa klienta.

Mail: sklep@mosco.pl, Tel. (+48) 622 250 63 87 w godzinach od 8 do 16.

13. Ustalenie końcowe.

Działamy zgodnie z polskim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).